Nieuws

Aandacht van RTV Noord voor project Gasvrij Gorecht

Geplaatst op 9 maart 2021

Op vrijdag 3 maart publiceerde RTV Noord een artikel over het project Gasvrij Gorecht. Het artikel geeft een beeld van de kansen die bewoners zien en de zorgen die zij hebben bij het project. Hieronder leest u wat wij met deze kansen, maar vooral ook met de geuite zorgen doen.

Het artikel gaat in op de resultaten van ons onderzoek onder bewoners van Gorecht-Noord. In totaal hebben maar liefst 319 bewoners via een vragenlijst aangegeven wat zij van Gasvrij Gorecht vinden. Projectleider Johan Duut: “We hebben bewoners in de vragenlijst gevraagd naar de kansen die zij zien, maar ook naar de zorgen die zij hebben. Als wij weten wat er speelt, dan kunnen wij daarmee aan de slag. Nu we de zorgen weten, weten we ook waar wij als project een goede oplossing voor moeten regelen. Dat is nodig om het project te laten slagen. We hebben immers instemming nodig van de bewoners zelf. Die krijgen we alleen als we een goed en betaalbaar alternatief voor aardgas bieden.”

Kansen en zorgen

We zijn erg blij dat het merendeel van de bewoners wil stoppen met het gebruik van Gronings gas en daarvoor ook gasbesparende maatregelen wil nemen. Duut: “We lezen in het artikel dat meerdere huiseigenaren al veel aan isolatie van de woning hebben gedaan. Dat is natuurlijk fantastisch. De maatregelen die bewoners zelf al genomen hebben, hoeven ze niet nog een keer te nemen.”

Gelijke woonlasten

De belangrijkste zorgen gaan over de kosten. Duut: “Zoals ook al heel duidelijk in het artikel staat, willen we ervoor zorgen dat elke bewoner mee kan doen. We willen de totale woonlasten gelijk houden of zelfs verminderen. Dan gaat het om de kosten voor energie en de kosten voor huur of hypotheek samen.”

Garantie voor warmtelevering

Een andere zorg gaat over de leveringszekerheid. “We willen niet dat bewoners in de kou komen te zitten. Wij zorgen er daarom voor dat er een extra warmtebron komt, zodat er altijd voldoende warmte is. We denken ook aan een soort warmtegarantie voor bewoners en werken deze met hen uit”, aldus Duut.

We gaan met u in gesprek

Corona zit ons behoorlijk dwars. Zodra het kan, gaan we ook daadwerkelijk de wijk in voor gesprekken met huurders en huiseigenaren. Duut: “Op dit moment kan dat alleen digitaal of telefonisch en dat is niet genoeg. Wel kunnen mensen ons bellen of mailen met vragen of opmerkingen. Ook kunnen bewoners het bij ons melden als zij actief mee willen denken.”

Meer berichten