Nieuws

Definitieve resultaten van onderzoek onder bewoners bekend

Geplaatst op 10 februari 2021

We hebben eind 2020 vragenlijsten verstuurd naar alle bewoners van Gorecht-Noord. Maar liefst 319 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Wij zijn heel blij met dit aantal en bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om mee te werken! In de nieuwsbrief van december hebben we al wat voorlopige resultaten laten zien. In dit artikel leest u de belangrijkste resultaten nu we alle vragenlijsten hebben verwerkt. Hieronder vatten wij de resultaten kort voor u samen.

Verbeteren woning voor veel bewoners belangrijk

Bij Gasvrij Gorecht kijken we naar de mogelijkheden om woningen te verbeteren. Het gaat om verbeteringen waardoor het energieverbruik omlaag gaat en huizen aangenamer worden om in te wonen. We hebben bewoners gevraagd wat zij vinden van het verbeteren van de woning.

Ongeveer driekwart van de huurders vindt het (zeer) belangrijk om verbeteringen aan het huis uit te voeren. Dit geldt ook voor meer dan de helft van de huiseigenaren. Huurders willen vooral dat er iets gedaan wordt aan tocht en kieren. Ook wil een deel van hen wel koken op inductie. Een deel van de huiseigenaren ziet inductie ook wel zitten. Daarnaast voelen zij wel wat voor zonnepanelen.

Huiseigenaren vinden het belangrijk dat er verbeteringen aan de woning worden doorgevoerd.
Huiseigenaren vinden het belangrijk dat er verbeteringen aan de woning worden doorgevoerd
(g.a. = geen antwoord).

Voor het bepalen van hindernissen in het project is het voor ongeveer een kwart van de huurders en voor meer dan helft van huiseigenaren belangrijk om meer informatie te ontvangen. Ongeveer een derde van zowel de huurders als de huiseigenaren geeft aan geen geld te hebben voor het verbeteren van de woningen. Deze hindernissen gaan wij vanuit het project oppakken.

Warmtenet

Bij een warmtenet is er sprake van één warmteleverancier. Twee op de drie huurders vinden dit geen probleem zolang de prijs goed is. Bij de huiseigenaren is dat ongeveer de helft. 15 procent van de huurders en een derde van de huiseigenaren vinden het wel een probleem.

Wanneer wil men meedoen?

We hebben bewoners gevraagd onder welke voorwaarden zij mee willen doen aan het project. Veel bewoners geven aan dat zij zekerheid willen over wat zij gaan betalen. Daarnaast vindt de helft van de huiseigenaren het belangrijk dat alle informatie klopt en duidelijk is. Een derde van de huiseigenaren geeft aan dat de kosten voor de hypotheek en energie samen niet hoger mogen worden. Bijna tweederde van de huurders noemt ook als voorwaarde dat de huur en energiekosten samen niet mogen stijgen. Dit is dan ook de meest genoemde voorwaarde voor huurders.

Ik wil wel iets meer huur betalen als de energierekening omlaag gaat
Veel huurders willen niet meer huurt betalen als de energierekening omlaag gaat (g.a. = geen antwoord).

Stoppen met gas

Meer dan driekwart van de huurders en twee op de drie woningeigenaren wil stoppen met aardgas uit Groningen. En de helft van alle bewoners die meegewerkt hebben aan het onderzoek wil ook stoppen met aardgas uit het buitenland.

Alle resultaten op website

Een uitgebreider overzicht van de resultaten, inclusief het totale rapport, vindt u elders op onze website. We hebben dit onderverdeeld naar een verslag van de vragenlijsten die door huurders zijn ingevuld, en een verslag van de vragenlijsten die door huiseigenaren zijn teruggestuurd.

U kunt ze het totale rapport opvragen op papier. Stuur daarvoor een e-mail naar info@gasvrijgorecht.nl of neem telefonisch contact op via de gemeente: (0598) 37 37 37.

Meer berichten