Nieuws

De kans is groot dat de warmtering er komt

Geplaatst op 1 november 2023

De kans is groot dat we de huizen in Gorecht-Noord in 2025 zonder aardgas kunnen verwarmen. Dat doen we door middel van de warmtering. Die leggen we aan als tenminste de helft van de huiseigenaren meedoet. Begin november hebben alle huiseigenaren een brief met akkoordverklaring ontvangen. Wie op zijn laatst 31 december 2023 akkoord gaat, betaalt geen aansluitkosten.

In 2025 kunnen we de woningen in Gorecht-Noord aansluiten op de warmtering. De gasketel wordt dan door een warmteketel vervangen. Met een warmteketel krijgen de huizen dan warmte uit de warmtering. Deze warmte komt uit de warmtecentrale van de warmteleverancier. 

Het warme water stroomt via goed geïsoleerde buizen onder de grond naar de woningen. Een warmtemeter meet precies hoeveel warmte u gebruikt. Met een kamerthermostaat zet u de verwarming aan of uit en bepaalt u zelf de temperatuur. Deze ketel zorgt voor verwarming en warm tapwater voor uw keuken en douche. Net zoals nu. Het gas wordt daarna afgesloten en de gasmeter verdwijnt. Waterbedrijf Groningen Duurzaam wordt waarschijnlijk de nieuwe warmteleverancier.

Meer berichten