Onderdeel

Vang de zon

Straks is er meer stroom nodig is in de huizen. Daarom kijken we ook naar de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken.

Vang de zon met zonnepanelen

Als we de eerste drie stappen uitvoeren, dan gebruiken de woningen meer elektriciteit dan nu. Daarom kijken we of het mogelijk is om zonne-energie op te wekken op de daken. Dit onderdeel van het project is niet per sé nodig voor een aardgasvrij Gorecht-Noord. We doen dit omdat we zo helpen met verlagen van de CO2-uitstoot. En het scheelt u als bewoner van de buurt in de portemonnee.

De bedoeling is dat u als bewoner de opgewekte stroom ook direct zelf kunt afnemen. Hoe we dat per woning en per flat kunnen doen, gaan we onderzoeken.

Meer onderdelen