Onderdeel

Verwarm duurzaam

Verwarm duurzaam met een warmtering

Een belangrijk onderdeel van het project Gasvrij Gorecht is het aanleggen van een duurzame warmtering. Door uw woning aan te sluiten op een warmtering, heeft u geen aardgas of cv-ketel meer nodig om uw huis te verwarmen.

Een warmtering is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde buizen waardoor warm water naar huizen en andere gebouwen stroomt. Om dat water warm te maken is een warmtebron nodig. Dat is natuurlijk het liefst een bron die niet schadelijk is voor het milieu. Op veel plekken in Nederland is restwarmte uit de fabrieken beschikbaar. Deze warmte vliegt nu nog vaak gewoon weg, de lucht in. Dat is zonde.

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat restwarmte van kartonfabriek ESKA in Hoogezand goed gebruikt kan worden als warmtebron voor zo’n warmtering. In Gorecht-Noord kunnen alle buurtgenoten samen met dit warmtering 1,2 miljoen kuub aardgas per jaar besparen. Naast kartonfabriek ESKA, onderzoeken we of het mogelijk is om andere warmtebronnen aan te sluiten. Door meerdere warmtebronnen te gebruiken, ontstaat er een soort ring. Om zeker te weten dat het water ook warm wordt als de restwarmte op is, kijken we ook naar andere manieren om het water op te warmen. Wij vinden dat ook deze andere manieren niet schadelijk mogen zijn voor het milieu.

In Gorecht-Noord is de kans groot dat we de huizen al in 2025 zonder aardgas kunnen verwarmen. Meer dan 70% van de inwoners van Lefier en De Reensche Compagnie hebben voor de warmtering gestemd. De twee flats van Groninger Huis kennen blokverwarming. Zij worden ook aangesloten op de warmtering. Woonzorg Nederland onderzoekt of zij de blokverwarming behouden of overstappen op eigen verwarming per woning.

Alle huiseigenaren hebben begin november een informatiepakket met akkoordverklaring ontvangen. Om de warmtering voor de huiseigenaren mogelijk te maken moet de helft van de woningeigenaren vóór de warmtering stemmen. Huiseigenaren die niet akkoord gaan met de warmtering worden niet aangesloten. Ook niet als meer dan helft van de eigenaren wel kiest voor warmte uit de warmtering.

De onderstaande video geeft uitleg over hoe de warmtering in Hoogezand werkt.

Meer onderdelen