Nieuws

Prijsvraag: Wie bedenkt de naam van het nieuwe warmtebedrijf?

Geplaatst op 3 april 2024

Gemeente Midden-Groningen en Waterbedrijf Groningen Duurzaam richten waarschijnlijk samen een warmtebedrijf op. Voor de zomer nemen de gemeente en het waterbedrijf hierover een besluit. Daarna wordt het gezamenlijke warmtebedrijf opgericht. We zijn op zoek naar een passende naam voor dit warmtebedrijf.

Mail uw naam voor het warmtebedrijf

Weet u een naam? Mail deze dan voor 21 april 2024 naar info@gasvrijgorecht.nl. Op woensdagavond april maken we tijdens de informatieavond de nieuwe naam bekend. Een jury bestaande uit een afvaardiging van Gasvrij Gorecht, Warmtebedrijf Groningen en twee inwoners van Gorecht-Noord kiezen de naam.

Spelregels

De naam voor het nieuwe warmtebedrijf moet aan een aantal spelregels voldoen:

  • Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, beschrijvend of juist uniek, kort maar krachtig.
  • Je moet de naam goed kunnen uitspreken.
  • Uit de naam moet duidelijk naar voren komen wat het Warmtebedrijf doet; het leveren van warmte. De naam mag niet verwarrend of misleidend zijn.
  • De naam kan lang mee. Het warmtebedrijf wordt in de toekomst mogelijk voor meer projecten in de gemeente Midden-Groningen gebruikt. De naam moet daarom breder zijn dan alleen Gorecht-Noord.
  • Het mag niet de naam van een persoon zijn.
  • De naam moet goed leesbaar zijn, de meeste bedrijfsnamen bestaan uit letters. Je kunt ook cijfers of leestekens gebruiken.
  • De nieuwe naam mag niet te veel lijken op de naam van andere warmtebedrijven. Dit om verwarring te voorkomen.
  • Bedenk een bedrijfsnaam waarin geen merknaam van een ander bedrijf voorkomt. Of een naam die er op lijkt.
  • De naam moet voldoen aan de fatsoensnormen.
Meer berichten