Nieuws

Terugblik vierde bewonersavond voor huiseigenaren

Geplaatst op 18 maart 2021

Op 15 maart 2021 vond de vierde digitale bewonersbijeenkomst voor huiseigenaren plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van de Warmtewet. In dit artikel leest u een terugblik.

Deelnemers

De groep bestaat inmiddels uit zes bewoners, Johan Duut (projectleider) en Charlotte de Haas (projectondersteuner). Deze bewoners doen mee omdat zij actief willen meedenken met het project Gasvrij Gorecht.

De Warmtewet

De avond begon met het delen van informatie over de Warmtewet In deze wet staat waar een warmteleverancier zich minimaal aan moet houden. Natuurlijk kunnen er altijd extra afspraken worden gemaakt. Deelnemers hebben zelf punten genoemd waarover zij graag extra afspraken maken. Zo staat er in de Warmtewet niets over de temperatuur van de warmte die geleverd wordt. Daarom willen deelnemers graag afspraken maken over de garantie van warmte. Andere punten waar deelnemers afspraken over willen maken, zijn: 

  • Voorwaarden voor de tarieven, specifiek voor Gorecht-Noord.
  • Zekerheid van de levering, dus de plichten van de leverancier.
  • Hoe de warmte binnen een woning geregeld kan worden.
  • Duidelijkheid over de vaste leveringskosten.
  • Een maximum aantal storingen per maand, of een maximaal aantal uren met storingen per maand.
  • Het contract duurt maximaal 10 jaar.

Daarnaast werden de verschillende serviceniveaus besproken. Het serviceniveau moet volgens de deelnemers bij een warmtenet vergelijkbaar zijn met het huidige serviceniveau met aardgas Het lijkt de deelnemers goed als men tegen bijbetaling daarbij kan kiezen voor een snellere of aanvullende service. Ook willen deelnemers afspraken maken over wat er gebeurt als de leverancier verschillende keren geen warmte levert en/of slechte service biedt. Daarnaast vinden deelnemers het belangrijk om goed te omschrijven wat het uitgangspunt is voor het huidige verbruik. Het maximumtarief wordt namelijk bepaald door dit huidige verbruik. Tot slot willen deelnemers niet dat zij (direct na aanleg van het Warmtenet) van het gas af worden gesloten. Het idee hierachter is dat men bij een storing het huis nog met gas kan verwarmen.

Factuur

In het televisieprogramma Radar van maandag 8 februari bleek dat sommige bewoners die aangesloten zijn op een warmtenet, soms een rekening krijgen waar niet duidelijk in staat waarvoor men precies betaalt. Daarom bespraken we ook dit met de deelnemers. Wat willen zij graag in hun maandelijkse rekening hebben staan? Zij geven onderstaande onderdelen aan:

  • Het eigen verbruik en de daarbij behorende kosten.
  • De vaste kosten.
  • De belastingen.
  • De kosten voor het serviceniveau waarvoor de bewoners heeft gekozen.

Bewonersbijeenkomst in april

We organiseren elke maand een bewonersbijeenkomst voor huiseigenaren. Van tevoren spreken we af wat het onderwerp van de avond zal zijn. Zo kunnen wij de bijeenkomst goed voorbereiden. Natuurlijk is er hierbij ook ruimte voor vragen over andere onderwerpen.

De bewonersbijeenkomst in april zal over inductie en de leveranciers van de inductiekooktoestellen gaan. Daarnaast komen de eerste (kleine) stappen aan bod die bewoners zelf kunnen nemen om de woning te verbeteren.

Heeft u ook interesse?

Bent u huiseigenaar en heeft u interesse in het deelnemen aan deze bewonersbijeenkomsten? Stuur dan een e-mail met uw naam en contactgegevens naar info@gasvrijgorecht.nl. Voor huurders gaan we ook bewonersbijeenkomsten organiseren. Wanneer hier meer over bekend is, benaderen we hiervoor de huurders die via de vragenlijst hebben aangegeven actief te willen meedenken. Heeft u dit niet aangegeven en wilt u ook meedoen? Geef dit dan aan ons door via een e-mail naar info@gasvrijgorecht.nl. Zet in de e-mail uw naam en contactgegevens en bij welke woningcorporatie u huurt.

Meer berichten