Nieuws

Uitbetaling energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen vanaf april

Geplaatst op 28 april 2022

De energieprijzen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Het rijk heeft geld vrijgemaakt om mensen met een laag inkomen daarin tegemoet te komen. Alle huishoudens met een inkomen dat gelijk of lager is dan 125% van het toepasselijke sociaal minimum komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. De gemeente betaalt dat bedrag vanaf april uit.

Automatische uitbetaling voor inwoners met een bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering van BWRI en woont u in de gemeente Midden-Groningen? Dan ontvangt u de energietoeslag in april automatisch op uw rekening. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Schriftelijke aanvraag voor huishoudens zonder uitkering

Alle andere huishoudens kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij BWRI als hun inkomen gelijk of lager is dan 125% van het toepasselijke sociaal minimum. Wilt u weten of u hier recht op heeft? Meer informatie over de voorwaarden en hoe u de toeslag aan kunt vragen vindt u op bwri.nl/energietoeslag.

Meer berichten