Nieuws

Verslag informatieavond 24 april 2024

Geplaatst op 4 juni 2024

Op 24 april vond een informatieavond plaats voor alle huurders en huiseigenaren. Tijdens deze avond is er meer verteld over het vervolg van de warmtering en was er ruimte voor vragen. De gestelde vragen vindt u hieronder terug. Onder aan de pagina staat de presentatie.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst Gasvrij Gorecht

Vraaggesprek Wilma en Wethouder Offereins: Waarom vindt de gemeente Gasvrij Gorecht zo belangrijk?
Wethouder Evert Offereins: We moeten van het gas af. Gelukkig is de gaskraan in Groningen nu dicht, maar we moeten wel alternatieven hebben. Gasvrij biedt een duurzame energievoorziening voor de inwoners van Gorecht. In de rest van de gemeente zijn we ook bezig met andere oplossingen voor verduurzamen zoals isolatiemaatregelen (betaald vanuit Nij Begun) of warmtepompen.

Wilma: We hebben veel gedaan om inwoners erbij te betrekken. Waarom vindt de gemeente dat zo belangrijk?
Wethouder: We vinden het belangrijk dat bewoners weten wat er in hun omgeving gebeurt. Het gaat immers anders dan eerder en we moeten mensen goed informeren over deze omslag. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen meedoen en ja tegen de warmtering hebben gezegd. Dat geeft vertrouwen aan.

Wilma: We zien in de media dat de prijzen van warmtenetten stijgen en dat het juist duurder wordt dan gas. Hoe zit dat in Midden-Groningen?
Wethouder: In Midden-Groningen zetten we een warmtebedrijf op waarvan de bedoeling is dat de gemeente en waterbedrijf eigenaren worden. Zo kan de gemeente zich ook bemoeien met de tarieven en zorgen dat prijsstijgingen niet de pan uit rijzen. Wat je in de media ziet, zijn commerciële warmtebedrijven. Dat komt er in Midden-Groningen niet.

Vraag inwoner:
De gemeente garandeert dus dat het goedkoper wordt dan gas. Hoe lang geldt die garantie? Wat als de politiek verandert, kan dan het besluit worden teruggedraaid?
Wethouder: De afspraken voor samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat kan de politiek niet zomaar weer veranderen.

Vragen aan Johan Duut, projectleider Gasvrij Gorecht en Theo Venema, Waterbedrijf Groningen
Hoe lang kun je de belofte waarmaken dat het niet duurder wordt dan gas?
Projectleider Johan Duut: Nu hebben we nog de koppeling met de gasprijs maar straks niet meer. Er komt nieuwe wetgeving waarbij de koppeling met de gasprijs wordt losgelaten. Dan krijgt men warmtelevering tegen de kostprijs.

De peildatum voor de prijs van gas is december maar dan is de gasprijs altijd op zijn hoogst. We hebben dan de maximumprijs te pakken.
Projectleider: We betalen hier echt niet de maximale prijs. De prijs is niet altijd het hoogst in december. De gasprijs is meer afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt zoals oorlogen.
Welke garantie hebben we dan op de prijs want we hebben geen invloed op oorlogen ed?
Projectleider: Nu zijn we nog afhankelijk van de gasprijs maar straks (als nieuwe wet intreedt: kostprijs plus) zijn we nog maar voor een klein deel afhankelijk van de energiemarkt, omdat we warmte hier zelf maken. En daardoor zijn we ook minder afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt.

Krijgen we een persoonlijk of collectief aanbod van het warmtebedrijf?
Projectleider: het aanbod is persoonlijk maar voor huurders is het collectief. Dat betekent dat de  huurders dezelfde prijs aangeboden krijgen maar als iemand meer verbruikt, betaalt die natuurlijk ook meer dan een ander. Verbruik je minder dan afgesproken, dan krijg je ook weer geld terug.

Als wij als bewoners vinden dat het niet goed gaat, kunnen we daar dan iets aan doen/ invloed op uitoefenen?
Projectleider: We hebben in Midden-Groningen geen energiecoöperatie of iets dergelijks maar bewoners kunnen wel zelf hiertoe initiatief nemen. Of ze kunnen terecht bij hun woningcorporatie, de gemeenteraad, huurders- of bewonersorganisaties ed.
Gebiedsregisseur Liesbeth Zwart: zorgen of suggesties kunnen ook via de bewonersorganisatie Gorecht worden aangekaart. Daar is Maarten Kluit de voorzitter van (hij is ook projecthuismeester Gasvrij Gorecht). We kunnen bekijken of het oprichten van een energiecoöperatie een mogelijkheid is.

U zegt dat we geen langdurige contracten meer mogen aangaan na 1 mei 2024. Anders betaalt Gasvrij Gorecht de boete van het opzeggen van het contract niet. Ik heb dit jaar een nieuw contract afgesloten voor een jaar maar een kortdurend contract is duurder dan een meerjarige. Betalen jullie ook dit verschil?
Projectleider: Wij betalen inderdaad de boete die u moet betalen als u het contract verbreekt. Maar alleen als u voor 1 mei 2024 dit contract bent aangegaan. Er zijn ook leveranciers die geen boete rekenen bij de overstap naar een aansluiting voor warmte. We kunnen u helpen na te gaan welke leveranciers dat zijn.
We betalen niet het verschil tussen een eenjarig en meerjarig contract. Dat is uw eigen keuze. U kunt bijvoorbeeld ook een variabel contract afsluiten, waardoor u misschien goedkoper uit bent. Maar dat blijft altijd uw eigen inschatting en keuze.

Kan ik de garantie krijgen dat als de prijs straks wel hoger wordt dan gas, dat jullie dat dan betalen?
Projectleider: Ons voorstel is dat de vaste kosten van de warmtering hetzelfde zijn als de vaste kosten voor gas. Als dat voorstel wordt aangenomen door de betrokken partijen is deze garantie niet meer nodig. Want dat is het sowieso goedkoper dan gas (zie ook de berekening in de presentatie).

Ik woon aan de Donker Curtiusstraat. We zitten al 2 jaar in de herrie door verbouwingen. Hoeveel lawaai gaat de aanleg van de warmtering en de aansluiting van de woningen daarop opleveren?
Theo Venema, Waterbedrijf Groningen: De hoeveelheid lawaai hangt af van welke leidingen gelegd moeten worden en of dat binnen of buiten is. We kunnen helaas hinder niet voorkomen, maar doen ons best dit zo min mogelijk te laten zijn.
Voorzitter bewonersvereniging ’t Hoogholt Warring Gerrits: het zal net zo gaan in de flat als destijds met de vervanging van de waterleidingen.

Er moeten gasmeters en gasleidingen verwijderd worden. Moeten wij dat betalen?
Projectleider: Nee, dat hoeft u niet te betalen. En de vaste kosten voor gas komen te vervallen.

Sommige woningeigenaren hebben nieuwe ketels die nog niet zijn afgeschreven. Is daar ook een vergoeding voor?
Projectleider: Nee, in principe niet. Het is uw eigen keuze en u kunt ervoor kiezen de ketel te verkopen. Maar we willen in dit project zo goed mogelijk helpen en u ondersteunen. We kunnen niets beloven, maar willen wel kijken wat er mogelijk is.

Vraaggesprek woningcorporaties

Wilma: Waarom doen de corporaties mee aan Gasvrij Gorecht?
Ype Pultrum van Lefier: We willen alle woningen in 2050 van het gas af hebben (CO2 vrij). Daar past dit project goed bij. Daarnaast is het ook goedkoper voor onze huurders. Daarom doen we hier graag aan mee.  We hebben inmiddels 750 woningen verduurzaamd en alle nieuwgebouwde woningen zijn 0-op-de-meter- woningen (aardgasvrij).
Wim Kroeze van Reensche Compagnie: Wij zijn voorstander van CO2 vrije woningen en via verduurzaming gaan de woningen van het gas af en zijn klaar voor de toekomst. We willen graag dat onze huurder moderne, comfortabele woningen hebben.
Arie Weyzig van Groninger Huis: alle woningcorporaties doen hieraan mee, wij ook. We hebben een kleine 500 woningen al gasloos en experimenteren op dit moment ook bij woningen in Wagenborgen met waterstof. Daarnaast heeft dit project veel voordelen voor onze huurders.

Wilma: Hoe ver zijn jullie met de verduurzaming van jullie woningen?
Reensche Compagnie: Half juni hebben we alle 80 woningen in Gorecht West verduurzaamd. Dan is het klaar.
Lefier: Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de woningen maar dat is normaal onderhoud. De verduurzaming van alle woningen is klaar.
Huurder Lefier: het is echt super. Ik heb veel minder gestookt dan eerder. Ik heb wel 66 kuub minder verbruikt in drie maanden dan eerder. Voordelen zijn: het is minder tochtig en we verbruiken minder gas.
Lefier: Het wooncomfort gaat omhoog en de kosten gaan naar beneden.
Groninger Huis: De verduurzaming moet eind mei klaar zijn.

Wilma: Jullie blijven collectief verwarmen. Waarom?
Groninger Huis: Dat heeft minder impact op onze huurders. Voor huurders verandert er nu in huis niets. Als we het individueel zouden doen, zouden er in elk huis leidingen vervangen moeten worden. Naast overlast, kost dat ook meer geld.
Reensche Compagnie: Wij doen het wel individueel maar gaan onze uiterste best doen de overlast te beperken. Daar waar dat niet kan, zoeken we naar maatregelen.

Huurder Groninger Huis: Ik zit al sinds vorig jaar september in de herrie. Ik ben er geluidsoverspannen van. En nu zitten we tot begin 2025 nog steeds in de herrie.
Groninger Huis: wij gaan het niet individueel aanleggen dus voor u blijft alles hetzelfde. We hebben dus weinig overlast/lawaai. Alleen aan de buitenkant van de flat, niet in de woningen.
Lefier: Wij gaan wel individueel aanleggen. Dat betekent dat de gasleiding en cv-ketel uit de woning worden gehaald en dat er twee nieuwe leidingen voor terugkomen. Daarvoor moeten gaten worden geboord. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken maar we kunnen het niet voorkomen.

Kan de vervanging van de leidingen ed in de zomer en niet in de winter?
Lefier: we moeten de planning nog maken maar hier houden we zeker rekening mee. We laten u niet in de winter in de kou staan.

Gaat het bij de Reensche Compagnie makkelijker?
Reensche Compagnie: ja, wij gaan alleen buitenom leidingen vervagen. De ingangen zijn er al. We hoeven dus maar relatief kort in de woning te zijn om aan te sluiten.

Vragen aan Waterbedrijf Groningen

U zegt dat woning geschikt moet zijn voor de warmtering. Dat geeft de suggestie dat een woning er dus ook niet geschikt voor kan zijn. Hoe warm is het water dat binnenkomt?
Waterbedrijf: 70 graden. Dat is vergelijkbaar met de normale temperatuur van een cv-ketel.

Is dat aan het begin of het einde van de leiding?
Waterbedrijf: Het komt met een temperatuur van ongeveer 73 graden uit de centrale.

Als we worden aangesloten op de warmtering en nieuwe leidingen moeten hebben, is dat dan voor mijn eigen rekening?
Warmtebedrijf: Nee. De leidingen worden standaard gesubsidieerd door het project. Mocht dat (in sommige gevallen) anders zijn dan krijgt u van te voren duidelijkheid over de kosten en een aanbod.

VvE’ s zijn benoemd als aparte doelgroep maar wij zijn niet rechtstreeks benaderd en hebben niet gestemd.
Projectleider: Ik heb op de ledenvergaderingen van VVE De Nieuwe Brug en VVE Heveapad toelichtingen gegeven tijdens de ledenvergadering. Een VvE moet zelfstandig besluiten nemen, ook hierover. Maar ik maak graag en afspraak om dit verder te regelen.

Meer berichten