Samen op weg naar prettig en gasvrij wonen

In Gorecht-Noord is de kans groot dat we in 2025 onze huizen kunnen verwarmen zonder aardgas. Dat is beter voor het klimaat, beter voor Groningen en beter voor u. 700 van deze woningen worden verhuurd door vier woningcorporaties: De Reensche Compagnie, Groninger Huis, Lefier en Woonzorg Nederland. Samen met het team van Gasvrij Gorecht, de gemeente, Waterbedrijf Groningen Duurzaam en kartonfabriek ESKA willen zij gasvrij wonen voor alle huurders in Gorecht-Noord mogelijk maken.

Stappen naar gasvrij wonen

Gasvrij Gorecht heeft vier stappen voor ogen:

Kook gasvrij: koken zonder gas kan door middel van inductie. Vanuit Gasvrij Gorecht heeft u de mogelijkheid gekregen om met behulp van een vergoeding over te stappen naar koken op inductie. In Gorecht-Noord heeft 70% van de bewoners zich aangemeld voor een inductietoestel. Aanmelden voor deze regeling kan tot 1 mei 2024 via dit formulier.

Bespaar energie: samen met uw woningcorporatie kijken we of uw woning verder geïsoleerd en verbeterd kan worden. Hierdoor kunt u prettiger wonen en is er minder energie nodig om het warm te houden. Hiervoor is instemming van de huurders nodig. Dit kan alleen doorgaan wanneer 70% van de huurders van uw woningcorporatie hiermee instemt. De woningen van Woonzorg Nederland zijn inmiddels verduurzaamd. De werkzaamheden aan de woningen van Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie zijn inmiddels in volle gang.

Verwarm duurzaam: we willen een warmtering aanleggen die gebruik maakt van restwarmte. Door deze warmtering stroomt warm water waarmee u uw woning kunt verwarmen. Hiervoor willen we restwarmte gebruiken van kartonfabriek ESKA. Daarnaast gebruiken we andere bronnen. Hierdoor kunt u zonder het verbruik van aardgas uw woning duurzaam verwarmen. Doordat we meerdere bronnen gebruiken, ontstaat er een soort ring. Ook dit kan alleen doorgaan wanneer 70% van de huurders van uw woningcorporatie hiermee instemt. Bewoners van Lefier en De Reensche Compagnie hebben voor de warmtering gestemd: meer dan 70% van de bewoners heeft voor de warmtering gestemd. De twee flats van Groninger Huis kennen blokverwarming. Zij worden ook aangesloten op de warmtering. Woonzorg Nederland onderzoekt of zij de blokverwarming behouden of overstappen op eigen verwarming per woning.

Vang de zon: we kijken tot slot ook of we zonne-energie kunnen opwekken op de daken. Dat kan bijvoorbeeld op de grote daken van de flatgebouwen.

Wat kost het?

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het gasvrij koken en voor verwarmen zonder aardgas. De overige investeringen betalen de woningcorporaties zelf. Misschien vraagt uw woningcorporatie hier een beperkte huurverhoging voor. Omdat u vervolgens ook op energie bespaart, maakt u deze kosten weer goed. We willen dat u er onderaan de streep niet op achteruit gaat.

Dit gaat er veranderen

In 2025 willen wij de gasketels in de huurwoningen vervangen voor een warmteketel. Deze ketel zorgt voor verwarming en warm tapwater voor in de keuken en douche. Dus net zoals de ketel dat nu doet, alleen niet met aardgas. Het gas wordt daarna afgesloten en de gasmeter verdwijnt. Waterbedrijf Groningen Duurzaam wordt waarschijnlijk de warmteleverancier. Met een nieuwe warmteketel krijgen alle huurders warmte uit de warmtering. Deze warmte komt uit de warmtecentrale en stroomt via goed geïsoleerde buizen onder de grond naar de woningen. De kans is groot dat we de huizen al in 2025 zonder aardgas kunnen verwarmen. Meer dan 70% van de inwoners van Lefier en De Reensche Compagnie hebben voor de warmtering gestemd. De twee flats van Groninger Huis kennen blokverwarming. Zij worden ook aangesloten op de warmtering. Woonzorg Nederland onderzoekt of zij de blokverwarming behouden of overstappen op eigen verwarming per woning.

Heeft u vragen over Gasvrij Gorecht?

Kom dan naar ons spreekuur op maandag tussen 15:30 en 17:00 in de gemeenschappelijke ruimte van De Reensche Compagnie (Tak van Poortvlietstraat 361, 3602 PJ, Hoogezand). U kunt ons ook bereiken door te mailen naar info@gasvrijgorecht.nl of te bellen naar 06 15 57 50 22.

U kunt ook contact opnemen met uw verhuurder:

De Reensche Compagnie, Wim Kroeze: (0598) 322 664
Groninger Huis, Peter Olinga: (0598) 451 482
Lefier, Meindert Molter: (088) 20 33 000
Woonzorg Nederland, Joyce Wissbrock en/of Daniëlle Drenth-Babtist: (088) 92 10 230