Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over Gasvrij Gorecht.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Duurzaam verwarmen met een warmtering

Wat levert de warmtering ons op?

Uw nieuwe warmteketel kan weer jaren mee. En u verwarmt zonder gas. Dat is veiliger. In de nabije toekomst verwarmen we alle huizen zonder aardgas. U heeft die stap dan al gezet. Bovendien kan er ook geen gevaarlijke koolmonoxide meer vrijkomen in uw woning. Dat kan bij een gasketel wel.

Hoe werkt de warmtering?

Een warmtering is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde buizen waardoor warm water naar de huizen en andere gebouwen stroomt. We hebben een animatievideo met uitleg over de warmtering gemaakt.

Waarom moeten wij van het aardgas af?

Aardgas is slecht voor het milieu en zorgt voor aardbevingen in Groningen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen aardgasvrij zijn en in 2050 alle woningen in Nederland.

Kan ik zelf mijn temperatuur bepalen?

Ja, uw warmteketel heeft een eigen kamerthermostaat waarmee u de temperatuur kunt instellen. Dat is anders bij blokverwarming. Bij blokverwarming is het in mindere mate mogelijk om zelf de temperatuur te bepalen.

Is de warmtering volledig gasloos?

Door Gorecht Noord aan te sluiten op de warmtering zal de wijk bijna volledig gasloos zijn. Een aantal dagen per jaar zal er bijgestookt worden. Dit zal gebeuren op hele koude dagen en wanneer ESKA niet kan leveren. Zo heeft u gegarandeerd altijd warmte. Er is nog ongeveer 10% aan aardgas nodig. Dit betekent dat het aardgasverbruik in de wijk met 90% zal verminderen.

Is warmtering bestendig tegen aardbevingen?

Ja, net zo als aardgasleidingen.

Waarom is een warmtering hier zo rendabel?

Dat komt doordat hier veel hoogbouw staat.

Wat gebeurt er als ESKA sluit of verplaatst?

U heeft afspraken met Waterbedrijf Groningen, en bent dus niet afhankelijk van ESKA. Waterbedrijf Groningen moet ervoor zorgen dat u altijd warmte heeft.

Kan ik mijn huidige radiatoren behouden of moet alles worden aangepast?

Dat weten we nog niet zeker, maar het lijkt logisch om de huidige radiatoren te behouden. Dat is goedkoper en zorgt voor veel minder gedoe.

Komt de warmtering er sowieso, of hangt dat nog af van hoeveel bewoners mee willen doen?

Voor Gorecht-Noord is een warmtering de meest logische optie als alternatief voor aardgas. Dit komt doordat Gorecht-Noord veel hoogbouw (flats) heeft en er voldoende restwarmte beschikbaar is in de buurt. Een warmtenet kan op veel verschillende manieren aangelegd worden. Uiteindelijk bepaalt een meerderheid van de bewoners of de warmtering er wel of niet komt. Bij een akkoord van meer dan 70% van de huurders kan het doorgaan. Bij de particuliere koopwoningen kan dat percentage lager liggen, omdat huiseigenaren individueel kunnen kiezen.

Kosten

Waarom betaalt een woningeigenaar meer vastrecht dan een huurder?

Dit komt omdat bij een huurwoning de verhuurder een deel van het vastrecht betaalt.

Hoeveel kost de aansluiting?

De aansluitkosten worden bij een huurwoning betaald door de verhuurder. Bij een koopwoning is er een subsidie als vergoeding voor de aansluitkosten. Aansluiten is daardoor gratis.

Ben ik altijd lager uit dan de gasprijs? Ook als de gasprijzen heel sterk gaan dalen in de komende jaren?

Ja. Het verbruikstarief van warmte is altijd 5% lager dan bij gas. Het peilmoment hiervoor is één keer per jaar in december.

Kan ik mijn gasaansluiting laten verwijderen? Wat kost dat?

Als u bent overgestapt op inductie en nu op blokverwarming bent aangesloten, kunt u de gasmeter laten verwijderen. Dit is gratis. Heeft u nog een gasketel? Dan kan de gasaansluiting worden verwijderd als de nieuwe warmteketel draait.

Energietarieven zijn opgebouwd uit vastrecht en verbruikskosten. Bij veel warmtenetten is het vastrecht hoger dan voor gas of elektra. Wat is hier de verwachting?

We stellen een vastrecht vast dat aan de ene kant de kosten van het warmtenet dekt, en aan de andere kant aantrekkelijk is voor bewoners. De Warmtewet geeft hiervoor een maximum. Bij andere projecten met een warmtenet blijkt dat veel mensen dit maximum nog te hoog vinden. Het vastrecht hangt af van het ontwerp van het warmtenet. De subsidie is deels bedoeld om de kosten voor bewoners laag te houden. Zo voorkomen we dat tarieven te hoog worden.

Worden de kosten per maand meer, minder of blijven deze gelijk?

Het is ons doel dat de kosten gemiddeld gelijk blijven of zelfs iets beter worden. Maar per woning kan dat verschillen, afhankelijk van uw kosten nu. Daardoor kan het individueel ook iets meer kosten.

Ik kan het me niet veroorloven om meer te gaan betalen aan huur- en energiekosten, kan ik wel meedoen aan dit project?

Ja. Iedereen moet mee kunnen doen en we proberen iedereen daarbij te helpen.

Warmteketel

Waar komt de warmteketel te hangen?

Dit verschilt per woning. In de meeste gevallen komt de warmteketel op de plek van de CV-ketel of boiler.

Hoe groot is de warmteketel?

Ongeveer net zo groot als een gasketel.

Wat is het grootste verschil tussen een warmteketel en een gasketel?

Het grootste verschil is dat de warmteketel geen aardgas gebruikt. Dit is veiliger en beter voor het milieu. De warmteketel is iets kleiner dan een gasketel. Een warmteketel maakt daarnaast bijna geen geluid.

Maakt de warmteketel lawaai?

Nee, deze geeft geen lawaai. Een warmteketel maakt bijna geen geluid. Er zit alleen een pomp in, maar geen brander zoals bij gasketels. Een gasketel heeft ook een pomp, maar de brander maakt het meeste geluid.

Wat is het verschil tussen een warmteketel en waterboiler?

De warmteketel zorgt voor verwarming van de woning, maar ook voor warm water uit de kraan. Er stroomt altijd warm water door de warmteketel. Bij een waterboiler is het warme water op den duur op: dat is bij de warmteketel niet het geval.

ESKA

Wat gebeurt er als ESKA een storing heeft of plotseling besluit te stoppen?

Voor het verwarmen van het water wordt een warmtecentrale gebouwd. Met restwarmte van ESKA wordt hier warmte voor de warmtering gemaakt. Als ESKA uitvalt gebruiken we groen gas* om het water te verwarmen, zo blijft het altijd warm in uw huis. U heeft afspraken met Waterbedrijf Groningen Duurzaam, en bent dus niet afhankelijk van ESKA. Waterbedrijf Groningen Duurzaam zorgt ervoor dat u altijd warmte heeft.

 

*Groen gas is gas uit biologische bronnen, zoals mest, gft en agrarische reststromen, dat opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit.

Welke bronnen, naast ESKA, worden gebruikt voor de warmtering?

In eerste instantie wordt groengas* als tweede bron gebruikt. Voor de toekomst (bij uitbreiding van de warmtering in Hoogezand) kijken we ook naar andere bronnen. Door de tweede (warmte)bron heeft u altijd de zekerheid van warmte.

*Groengas is gas uit biologische bronnen, zoals mest, gft en agrarische reststromen, dat opgewekt wordt tot aardgaskwaliteit.

Waar haalt ESKA de warmte vandaan?

ESKA gebruikt aardgas. Zij gaan uiteindelijk ook van het aardgas af. Ondanks dat ESKA op dit moment nog aardgas gebruikt is de warmte van ESKA een duurzame bron: de warmte komt hoe dan ook vrij. Als we de warmte van ESKA gebruiken voor het verwarmen van de woningen in Gorecht-Noord, scheelt dat al een hoop verbruik in gas.

Wat als ik NEE stem tegen de warmtering

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met het veranderen van de verwarming?

Als meer dan 70% van de huurders wel akkoord gaat, bent u ook verplicht mee te doen. Als minder dan 70% van de huurders akkoord gaat, kan de verwarming nog niet worden veranderd. Op de langere termijn moet er dan wel een andere oplossing komen om woningen aardgasvrij te maken. Want in 2050 moeten alle huizen in Nederland aardgasvrij zijn. Met de warmtering kunnen alle inwoners in Gorecht-Noord tegelijk van het aardgas af. Samen zijn we dan klaar voor de toekomst.

Als huiseigenaar mag u volledig zelf beslissen of u overstapt op de warmtering. Minimaal 50% van de huiseigenaren moet akkoord gaan met de warmtering om deze voor de huiseigenaren aan te leggen.

Moet Gorecht in de toekomst verplicht van het gas af?

Gemeenten kunnen in de toekomst wijken aanwijzen die verplicht van het gas af moeten. Daar wordt nu een wet voor gemaakt.

Wat gebeurt er op de lange termijn als de warmtering niet door gaat?

In 2050 verwarmen we al onze huizen zonder aardgas. Dat hebben we afgesproken. Met de warmtering kunnen alle inwoners in Gorecht-Noord tegelijk van het aardgas af. Samen zijn we dan klaar voor de toekomst. Als we dat niet doen, dan moet er een andere oplossing komen.

Wat gebeurt er op de korte termijn als de warmtering niet door gaat?

Dan blijft het zoals het nu is.

Tijdsplanning

Hoelang duurt dit project?

Ons doel is in 2024 klaar te zijn.

Wat wordt er gedaan en wanneer gebeurt dit?

Het project is in 2020 gestart. In 2021 hebben we de plannen voor de warmtering verder uitgewerkt. Daarnaast is de inductieregeling gestart waardoor bewoners kunnen overstappen op inductie. Op dit moment werken we de techniek rondom de warmtering verder uit. Woningcorporaties maken plannen voor de werkzaamheden aan de woningen. Enkele woningcorporaties zijn al gestart met de werkzaamheden. Op deze pagina leest u meer over de verschillende onderdelen van project Gasvrij Gorecht.

Is het verplicht om een inductie kookplaat in mijn huis te plaatsen?

In eerste instantie niet, maar u kunt gratis meedoen. Als huurder kan uw corporatie de overstap naar inductie meenemen in hun totale plan voor woningverbetering, waardoor bij minimaal 70% akkoord iedereen mee moet doen. Als het warmtenet door gaat, wordt het gasnet uiteindelijk (over jaren) wel verwijderd.

Wat is Wijs-advies / Energie besparen met isolatie

Ik heb mijn Wat is Wijs-advies ontvangen, maar heb vragen over de aangeraden maatregelen en/of subsidies om dit te betalen. Bij wie kan ik terecht?

Heeft u nog vragen over het Wat is Wijs-advies? U kunt altijd even contact met ons opnemen. Dit kan door te mailen naar info@gasvrijgorecht.nl of te bellen naar 06 155 750 22. Een whatsapp bericht sturen kan uiteraard ook. Of kom langs op het spreekuur. Meer informatie over het spreekuur vindt u op www.gasvrijgorecht.nl/contact. Wij helpen u dan verder.

Waar kan ik het Wat Is Wijs-advies aanvragen?

U kunt het gratis advies hier aanvragen. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het Wat is Wijs-advies. Lukt het niet? Neem dan contact met ons op.

Hoelang duurt een Wat is Wijs-advies?

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Wat is Wijs-advies, neemt de adviseur contact met u op voor een afspraak. Een afspraak duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De adviseur bekijkt tijdens de afspraak uw woning. Vervolgens ontvangt u ongeveer twee weken nadat de adviseur bij u thuis is geweest het advies.

Ben ik verplicht de maatregelen uit het rapport uit te voeren?

U bent niet verplicht om de aangeraden maatregelen uit te voeren. Dat is uw keuze.

Wie voert de aangeraden maatregelen uit?

U kunt een aannemer vragen om één of meerdere maatregelen voor u uit te voeren. Wij helpen u graag op weg met het aanvragen van de subsidie en het kiezen van een aannemer. Van de huishoudens in Gorecht-Noord die een Wat is Wijs-advies hebben aangevraagd, voeren drie bewoners de maatregelen zelf uit. Dit is een klein aantal. We onderzoeken daarom hoe dit beter kan. Als dat niet kan, stoppen we misschien met de vergoeding en hulp voor dit doe-het-zelven. Bewoners die begonnen zijn met het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen dit sowieso afmaken.

 

Waarom is het verduurzamen van mijn woning belangrijk?

Door het nemen van energiebesparende maatregelen verbruikt u minder energie. Dat is beter voor uw portemonnee en het milieu. Bovendien heeft u minder last van tocht en geluid in huis. Dat zorgt voor meer comfort. Ook is uw huis hiermee geschikt voor een andere manier van verwarmen, zoals de warmtering.

Wat is een Wat is Wijs-advies?

Een Wat is Wijs-advies is een gratis advies voor het verduurzamen van uw woning. Voor het opstellen van het advies komt een adviseur bij u thuis. Aan de hand van dit bezoek stelt de adviseur een rapport op. Hierin staat welke maatregelen u het beste kunt nemen om uw huis te verduurzamen. Denk aan maatregelen zoals het isoleren van uw dak of het plaatsen van HR++glas. In het rapport staat ook hoe u deze maatregelen kunt betalen en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

WAT HEB IK AAN EEN WAT IS WIJS-ADVIES?

Het Wat is Wijs-advies laat u zien hoe u uw woning het beste kunt verduurzamen. Maar ook hoe u dit kunt betalen. In het advies staat welke subsidies u voor uw maatregelen kunt gebruiken. Heeft u het advies ontvangen? U bent niet verplicht om de aangeraden maatregelen uit te voeren. Dat is uw keuze.

WAT KOST EEN WAT IS WIJS-ADVIES?

Een Wat is Wijs-advies kost u niets. Deze krijgt u gratis vanuit het project.

Hoe kun je je energielabel zien?

U kunt uw energielabel achterhalen via deze website: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Zonne-energie

Kan ik als huurder ook zonnepanelen krijgen?

Dat weten we nog niet. We onderzoeken de mogelijkheden om zonnepanelen op de daken te leggen en op welke manier we deze per gebouw of per woning kunnen aansluiten.

Ik heb al zonnepanelen, kan ik hier een subsidie voor krijgen?

Goed dat u al zonnepanelen hebt. Vanuit het project komt er waarschijnlijk geen subsidie voor zonnepanelen, dus ook niet voor al bestaande zonnepanelen.

Kan ik een subsidie krijgen voor zonnepanelen?

Nee. We kijken wel naar de mogelijkheden om samen zonnepanelen in te kopen, waardoor het voor iedereen goedkoper is.

Koken op inductie

Zijn er naast koken op inductie nog andere manieren van elektrisch koken?

Ja, u kunt bijvoorbeeld ook keramisch koken. Maar er zijn ook andere vormen van elektrisch koken.

Kan ik mijn oven nog gebruiken wanneer ik ga koken op inductie?

Is dit een losse oven en is deze elektrisch? Dan kunt u die gewoon blijven gebruiken. Gasfornuizen worden vervangen door elektrische fornuizen met inductie kookplaat bovenop.

Ik heb een inbouwgasstel. Gebeurt dit bij inductie ook zo?

Ja, er zijn ook inbouw inductieplaten beschikbaar.

Wat als mijn pannen niet werken op inductie; Krijg ik dan nieuwe pannen? En wie betaalt dit?

De meeste pannen werken wel op inductie. U kunt de bodem van een pan testen met een magneet. Is deze magnetisch? Dan kunt u de pan gewoon houden. Daarnaast hebben alle bewoners een vergoeding van € 100,- * gekregen voor een aantal nieuwe pannen.

*De pannenactie is gelijktijdig met de inductieregeling gestopt op 31 december 2022. U kunt uw pannenbon momenteel helaas niet meer inleveren.

Overstappen op inductie

De installateur krijgt het bij mij niet voor elkaar om de meterkast aan te passen zonder dat de kosten buiten het budget vallen. Wat kan ik doen?

Komt u boven de € 1.000 euro uit? Als huurder kunt u contact opnemen met uw verhuurder. Mogelijk kunnen zij iets voor u betekenen. Indien uw verhuurder hierin niets kan betekenen zult u het resterende bedrag zelf moeten betalen.

Ik heb mij aangemeld voor de inductieregeling, maar ik heb nog niets gehoord van mijn leverancier.

Wegens de enorme hoeveelheid aanmeldingen en een tekort aan elektriciens duurt het vaak langer voordat bewoners hun inductietoestel in huis hebben.

We krijgen een vergoeding voor het inductietoestel. Hoe werkt dit?

U koopt uw nieuwe inductietoestel bij de door u gekozen leverancier*. De leverancier zal tot maximaal €1.000,- in mindering brengen**. De leverancier stuurt de factuur naar de gemeente Midden-Groningen. Bent u duurder uit dan €1.000,- ? Dan zult u het resterende bedrag zelf moeten betalen aan de leverancier.

 

* Woonzorg Nederland heeft een selectie voor haar bewoners gemaakt in de toestellen van Expert Bernard Peper in Hoogezand. Bewoners van Woonzorg Nederland kunnen binnen deze selectie zelf bepalen welk toestel zij kiezen. Daarbij kan men kiezen voor een toestel met een maximum waarde van € 1.000,-.

** Voor bewoners van Groninger Huis aan de Tak van Poortvlietstraat geldt dat zij een inductietoestel kunnen kiezen met een maximale waarde van € 700,-. Groninger Huis past voor deze bewoners de meterkast aan. De gemiddelde kosten van deze aanpassing zijn € 300,-.

Contact

Ik val (net) niet binnen de omgeving waarin het project valt, kan ik alsnog meedoen aan het project?

Nee, (nu nog) niet. Als het project slaagt, dan kan het warmtenet later mogelijk worden uitgebreid in Hoogezand.

Kan ik ook in het echt meepraten met dit project?

Er zijn twee buurtteams (één voor huurders, één voor huiseigenaren) waarin bewoners meepraten over het project. In het buurtteam huiseigenaren is nog ruimte voor meer huiseigenaren. Heeft u interesse? Meldt u dan aan door te bellen naar 06 15 57 50 22, of door te mailen naar info@gasvrijgorecht.nl

U kunt ook altijd contact met ons opnemen door te bellen, mailen of naar het spreekuur te komen. Als huiseigenaar kunt u mailen naar info@gasvrijgorecht.nl of ons bellen: 06 15 57 50 22.
bellen kan:
Ma-vr: 10.00-19.00
Za: 12.00-16.00
Zo: niet

Bent u huurder, neem dan contact op met uw verhuurder:
De Reensche Compagnie, Wim Kroeze: (0598) 322 664
Groninger Huis, Peter Olinga: (0598) 451 482
Lefier, Meindert Molter: (088) 20 33 000
Woonzorg Nederland, Edwin Barth: (088) 92 10 230

Gasvrij Gorecht houdt spreekuren op de onderstaande momenten:

  • Elke maandag van 15:30 tot 17:00 en 19:00 tot 20:30 op het huisadres van projecthuismeester Maarten Kluit (Sportterreinstraat 58, 9602 EE,  Hoogezand)

Ik heb een persoonlijke vraag over het project Gasvrij Gorecht. Met wie kan ik contact opnemen?

Als huiseigenaar kunt u mailen naar info@gasvrijgorecht.nl of ons bellen: 06 15 57 50 22.
bellen kan:
Ma-vr: 10.00-19.00
Za: 12.00-16.00
Zo: niet

Bent u huurder, neem dan contact op met uw verhuurder:

De Reensche Compagnie, Wim Kroeze: (0598) 322 664
Groninger Huis, Peter Olinga: (0598) 451 482
Lefier, Meindert Molter: (088) 20 33 000
Woonzorg Nederland, Joyce Wissbrock Kremer en/of Daniëlle Drenth: (088) 92 10 230

Daarnaast kunt u ook terecht op het spreekuur.

Gasvrij Gorecht houdt spreekuren op de onderstaande momenten:

  • Elke maandag van 15:30 tot 17:00 en 19:00 tot 20:30 op het huisadres van projecthuismeester Maarten Kluit (Sportterreinstraat 58, 9602 EE,  Hoogezand)

Hoe is het project Gasvrij Gorecht georganiseerd?

Het project Gasvrij Gorecht is een samenwerking tussen de gemeente Midden-Groningen, De Reensche Compagnie, Groninger Huis, Lefier, Woonzorg Nederland, ESKA en Waterbedrijf Groningen Duurzaam.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van het project?

Iedere 6 tot 8 weken sturen wij een nieuwsbrief naar alle huishoudens in Gorecht-Noord. In de nieuwsbrief wordt een update gegeven van het project. Nog geen nieuwsbrief ontvangen? Mail naar info@gasvrijgorecht.nl. Kijk ook regelmatig op onze website en Facebookpagina (www.facebook.com/gasvrijgorecht).

Ik wil graag actief meewerken aan dit project. Hoe kan ik me hiervoor opgeven?

Leuk dat u actief wilt meedenken in dit project. U kunt hiervoor mailen naar info@gasvrijgorecht.nl.

Overige vragen

Is deelname verplicht?

Voor de huurwoningen doen de woningcorporaties een voorstel aan de huurders. Als 70% akkoord gaat, dan worden alle woningen aangesloten. Huiseigenaren beslissen zelf of ze wel of niet worden aangesloten.