Nieuws

Vraag van een bewoner: kom ik straks in de kou te zitten?

Geplaatst op 2 april 2021

In Gasvrij Gorecht werken we de komende tijd het idee voor een warmtenet verder uit. Een warmtenet is net als een gasnet. Door de buizen stroomt alleen geen aardgas maar warm water. Het Nederlandse gasnet is zeer betrouwbaar. Storingen komen bijna nooit voor. Hoe zit dat met warmtenetten? Waar komt de warmte vandaan? En welke garanties krijgt u als bewoner?

Warmte van ESKA

De warmte voor het warmtenet in Gorecht-Noord wordt straks geleverd door kartonfabriek ESKA. Uit vragen van bewoners en uit ons onderzoek blijkt dat er zorgen zijn over de levering van de warmte. Bewoners vragen zich af of men in de kou komt te zitten als ESKA stil ligt of stopt. Dat moet ook volgens ons niet kunnen. Daarom komt er naast de warmte van ESKA nog een andere bron waar we warmte vandaan kunnen halen. De komende tijd onderzoeken we welke bron daarvoor het beste is.

Bewoners geven ook aan dat de prijs van warmte via het warmtenet niet hoger mag zijn dan de prijs van aardgas. Dat vinden wij ook.

Warmtegarantie

Een warm huis voor dezelfde prijs als bij aardgas zijn de twee belangrijkste voorwaarden voor Gasvrij Gorecht. We werken dit uit in een ‘warmtegarantie’. In die garantie staan de afspraken over het leveren van warmte en de prijs die u daarvoor moet betalen. Zonder kleine lettertjes. Deze warmtegarantie gaat verder dan de Warmtewet. In deze wet staat waar een warmteleverancier zich minimaal aan moet houden. Zulke wetten zijn vaak ingewikkeld. Met de warmtegarantie willen wij het graag duidelijk voor u op papier zetten.

Meedenken

Wij vinden het belangrijk dat u kunt meedenken over de manier waarop de woningen in Gorecht-Noord straks worden verwarmt. En over de voorwaarden die daar bij horen. De gesprekken daarover voeren we samen met de woningcorporaties, met de bewonerscommissies van de flats, met de meedenkgroep van huiseigenaren en met de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Ook u kunt meedenken! Heeft u zelf vragen of ideeën, of wilt u graag meedenken? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@gasvrijgorecht.nl.

Meer berichten