Neem ook deel aan de enquete

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse woningen aangesloten op het gasnetwerk. Door het verbranden van aardgas in de cv-ketel of kookplaat komen er broeikasgassen in de lucht. Deze broeikasgassen zorgen voor klimaatverandering in de vorm van extreme hitte en zware regen. Dat willen we juist tegengaan. Daarnaast ontstaan er aardbevingen door gaswinning en raakt de voorraad aardgas in de bodem op. Daarom zoeken we naar andere mogelijkheden voor de toekomst.