Wat vinden huurders van Gasvrij Gorecht

We hebben eind 2020 vragenlijsten verstuurd naar alle bewoners van Gorecht-Noord. Maar liefst 319 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld naar ons teruggestuurd. Wij zijn heel blij met dit aantal en bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om mee te werken!

Eerder kon u de voorlopige resultaten al lezen op deze website. Wij hebben nu alle vragenlijsten verwerkt. In totaal hebben 255 huurders de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u wat zij van het project Gasvrij Gorecht vinden. Wilt u liever het volledige rapport lezen? Klik dan hier.

Verbeteren woning voor veel huurders belangrijk

Bij Gasvrij Gorecht kijken we naar de mogelijkheden om woningen te verbeteren. Het gaat dan om verbeteringen waardoor het energieverbruik omlaag gaat en huizen fijner worden om in te wonen. We hebben huurders gevraagd wat zij vinden van het verbeteren van de woning.

Meer dan driekwart van de huurders vindt het (zeer) belangrijk om verbeteringen aan het huis uit te voeren. Wel is het voor vier op de tien huurders (zeer) belangrijk om daarbij geen gedoe of overlast te hebben. De figuur hiernaast laat de reacties van huurders zien op de stelling “Ik wil geen gedoe of overlast” (g.a. betekent ‘geen antwoord).

Wat is al gedaan en wat moet nog?

Ongeveer een derde van de huurders geeft aan dat in hun huis ook al verbeteringen zijn gedaan. Even veel huurders geven aan dat dat bij hun woning nog niet is gebeurd. De overige huurders weten dit niet.

We hebben huurders ook gevraagd welke verbeteringen zij in huis dan (nog) wensen. Daarop geeft 45 procent van de huurders aan dat zij graag willen dat tocht verholpen wordt of kieren gedicht worden. Ruim 30 procent van de huurders wil graag koken op inductie.

Meer dan 80 procent van de huurders vindt dat de verhuurder deze verbeteringen moet regelen. Een klein deel wil niet meer huur betalen als de energierekening daardoor omlaag gaat.

We hebben huurders tot slot de stelling ‘Ik woon goed en word liever met rust gelaten’ voorgelegd. Een derde van de huurders is het (helemaal) eens met de stelling. Bijna een kwart van de bewoners is het er niet mee eens. De rest van bewoners heeft hierover geen mening.  Dit kunt u zien in de figuur hiernaast (g.a. betekent ‘geen antwoord).

Hindernissen?

Meer dan de helft van de huurders geeft aan geen hindernissen te zien voor dit project. Daar staat tegenover dat iets minder dan een derde van de huurders aangeeft geen geld te hebben voor verbeteringen aan het huis. Slechts 5 procent van de huurders snapt niet waarom dit project uitgevoerd moet worden. Een kwart van de huurders heeft meer informatie nodig om (verdere) hindernissen te kunnen bepalen. Dit staat ook in de figuur hiernaast.

Bij een warmtenet is er sprake van één warmteleverancier. Twee op de drie huurders vindt dit geen probleem zolang de prijs goed is. 15 procent van de huurders vindt het wel een probleem om geen eigen warmteleverancier te kunnen kiezen.

Kosten voor huur en energie samen mogen niet hoger worden

We hebben huurders gevraagd onder welke voorwaarden zij mee willen doen aan het project. De meest genoemde voorwaarde is dat de kosten voor huur en energie samen niet hoger mogen worden dan nu. Bijna twee op de drie huurders vindt dat belangrijk. Minder dan de helft van de huurders vindt zekerheid over wat men gaat betalen belangrijk. Andere genoemde voorwaarden zijn duidelijke kloppende informatie, het voorkomen van overlast en het kunnen meedenken over de manier waarop verbeteringen uitgevoerd worden. Dit staat ook de figuur hiernaast.

Tegengaan klimaatverandering belangrijk

Het verbranden van onder andere aardgas zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Door deze stijgende temperatuur op aarde wordt het weer steeds extremer. Dit noemen we klimaatverandering. In Nederland krijgen we bijvoorbeeld steeds meer last van een stijgende zeespiegel, stevige regenbuien en door de warmte wordt het steeds droger.

We vroegen huurders hoe belangrijk zij het vinden om iets aan klimaatverandering te doen. De reacties ziet u in de figuur hiernaast. De grootste groep van de huurders, zo’n 80 procent, vindt dit belangrijk. Negen op de tien huurders vindt dat we moeten stoppen met Gronings aardgas en acht op de tien wil ook stoppen met buitenlands gas.

Wie hebben de vragenlijst ingevuld?

De vragenlijst is ingevuld door 255 huurders. Daarvan woont het grootste deel in een appartement of flat. Ongeveer driekwart van de huurders is alleenstaand zonder kinderen, terwijl 4 procent thuiswonende kinderen heeft. Bijna alle huurders zijn 56 jaar of ouder. Vier op de tien huurders is tussen de 66 en 75 jaar oud. Dit staat ook in de figuur hiernaast.

Er zit veel verschil in hoe lang huurders al in de wijk wonen. Ongeveer een op de vijf huurders woont hier 0 tot 3 jaar, terwijl 15 procent al meer dan 25 jaar in Gorecht-Noord woont. Veel huurders geven aan geen idee te hebben hoe lang zij hier nog zullen wonen. Sommige bewoners voegden toe dat ze het liefst nog zo lang mogelijk in Gorecht-Noord blijven wonen.