Nieuws

Wat vindt u van Gasvrij Gorecht?

Geplaatst op 16 december 2020

Uw mening telt. Daarom hebben alle 900 huishoudens van Gorecht-Noord in oktober een vragenlijst van ons ontvangen. In dit artikel vindt u de voorlopige resultaten.

We hebben al 165 ingevulde vragenlijsten teruggekregen. We willen iedereen die de vragenlijst al heeft ingevuld hiervoor hartelijk bedanken. Hieronder vindt u de voorlopige resultaten op basis van de reacties die we nu hebben ontvangen. 

Kansen en zorgen bij Gasvrij Gorecht

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat het project Gasvrij Gorecht voor u gaat betekenen. Daarom vroegen we u welke kansen u ziet, maar ook welke zorgen u heeft bij het project. 

U ziet de volgende kansen: 

  1. de gaskraan wordt gesloten;
  2. de woning wordt verbeterd; 
  3. het woonplezier neemt toe door een warmer en aangenamer huis. 

De meest genoemde zorgen zijn:

  1. zorgen over de kosten van het project en het zelf niet kunnen betalen van verbeteringen; 
  2. het ontbreken van informatie over het project en de kosten;
  3. zorgen over gedoe en overlast bij werkzaamheden;
  4. zorgen over de warmtelevering door ESKA; is er altijd voldoende warmte?

Twee op de drie bewoners vinden het geen probleem dat zij bij een warmtenet zelf geen energieleverancier kunnen kiezen, zolang de prijs goed is (zie figuur 1). 

Klachten en verbeteringen in huis

De meest genoemde klachten hebben te maken met isolatie; last van tocht, kou in de winter, warmte in de zomer, en geluid van buiten of binnen. Huurders noemen ook vaak matig onderhoud, vocht en gebrekkige ventilatie. 

Meer dan de helft van de woningen is nog niet verbeterd. Als er wel iets gedaan is, dan gaat het vaak om een oplossing tegen tocht en kieren of is er een waterbesparende kraan of douche gemonteerd. Daarnaast is er vaak dubbel glas, dakisolatie of spouwisolatie aangebracht. Ook mechanische ventilatie en koken op inductie noemen bewoners relatief vaak. 

Meer dan 70 procent van de bewoners die gereageerd hebben, wil graag wel iets verbeteren aan de woning. Ongeveer de helft van de bewoners wil niet betalen voor deze verbeteringen. Veel bewoners geven aan dat zij hier ook geen geld voor hebben. Huurders geven aan dat kosten voor huur en energie niet hoger mogen worden. 

Mening over klimaatverandering en aardgas

Het verbranden van onder andere aardgas zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Door deze stijgende temperatuur op aarde wordt het weer steeds extremer. Dit noemen we klimaatverandering. In Nederland krijgen we bijvoorbeeld steeds meer last van een stijgende zeespiegel, stevige regenbuien en door de warmte wordt het steeds droger. 

We vroegen hoe belangrijk u het vindt om iets aan klimaatverandering te doen. Bijna alle bewoners die gereageerd hebben vinden het belangrijk of heel belangrijk om iets tegen klimaatverandering te doen (97,5 procent). Ook vinden de meesten (95 procent) dat we moeten stoppen met Gronings aardgas. Iets minder mensen (80 procent) vinden dat we ook geen buitenlands gas moeten gebruiken. 

Wie heeft de vragenlijst tot nu toe ingevuld?

Van de mensen van wie wij nu een vragenlijst hebben ontvangen, heeft ongeveer een kwart een koopwoning. De overige driekwart huurt een woning. Er zijn grote verschillen in hoe lang mensen al in de buurt wonen. De mensen met koopwoningen wonen er gemiddeld langer. Veel mensen weten niet hoe lang ze nog in hun huis blijven wonen. De meeste mensen die de vragenlijst hebben teruggestuurd zijn 55 jaar of ouder. Daarnaast zijn er enkele bewoners onder de 55 jaar. 

Definitieve resultaten

We verwerken alle vragenlijsten die we nog ontvangen. Dat betekent dat de resultaten nog kunnen veranderen. De definitieve resultaten vindt u begin volgend jaar op onze website.

Meer berichten